Utskott (8 st)

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Personalutskott
Demokratiberedning
Barn- och utbildningsnämndens au
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Tekniska nämndens arbetsutskott