Utskott (9 st)

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Personal- och arbetsmarknadsutskott
Demokratiberedning
Barn- och utbildningsnämndens au
Barn- och utbildningsnämndens gymnasieutskott
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Tekniska nämndens arbetsutskott