Övrigt (5 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Gruppordförandena
Kommunrevision
Kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunfullmäktiges valberedning
Brottsförebyggande Rådet