Övrigt (6 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Kommunrevision
Kommunala tillgänglighetsrådet
Gruppordförandena
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunrevision
Brottsförebyggande Rådet