Bolag (4 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Styrelsen för Ljungby Utveckling AB
Koncernbolaget Ljungby Holding AB
Styrelsen för Ljungbybostäder AB
Styrelsen för Ljungby Energi AB/Energinät AB